+420 608 840 486
info@w4p.cz
PRÁCE PRO LIDI
WORK FOR PEOPLE
Společnost W4P, je nově vzniklou kapitálovou obchodní společností, kterou založili dva společníci, jenž chtějí uplatnit své zkušenosti v oblasti personalistiky a sociálního podnikání. Hlavní motivací, proč založit společnost se statutem „Sociální podnik”, je integrovat osoby, které jsou ohroženy sociální exkluzí ve společnosti a na volném pracovním trhu ČR.

Práce pro znevýhodněné osoby

Cílem naší nově vzniklé firmy je zajistit práci pro znevýhodněné osoby prostřednictvím projektu a dále pokračovat jako firma s vymezenými chráněnými pracovními místy ...

...více

Výstupní kontrola kvality produktů

Společnost W4P patří mezi dodavatele kvalitních outsourcingových řešení v oblasti selekce, kontroly, opravy dílů a komponentů a hotových výrobků pro firmy...

...více

Úklidové práce

Poskytujeme především služby pravidelného úklidu a komplexní služby v rámci správy a údržby budov a areálů. Snažíme se pokrýt co největší množství služeb při zachování maximální možné kvality...

...více

Ochrana majetku a další služby

Zajišťujeme 100% fyzickou ostrahu majetku a osob  s možností kombinovat tyto služby s bezpečnostními systémy. Krom toho nabízíme také speciální služby v podobě detektvicních služeb a dalších...

...více

Kooperace lehkých montážních prací

Nabízíme podporu při výrobě montážních dílů, při balení a přebalování zboží a výrobků, při mytí nádob a podporu při plnění různých úkolů spojených se skladováním výrobků a realizací logistiky...

...více

Jsme tu pro vás

O nás

Naše poslání, které je vyjádřeno přímo i v našem logu „Lidé lidem”, znamená nové možnosti pro ty, kteří doposud neměli v životě příležitost, anebo štěstí, a stále hledají své místo a smysl svého bytí na světě. Firmy se kooperací přihlásí ke své sociální odpovědnosti a budou moci prezentovat, že podporují skvělou věc (ve světě je spolupráce se sociálními podniky a chráněnými dílnami prestiž, kterou firmy běžně uvádí jako významnou referenci). Naše vize je stát se respektovanou, stabilní sociální společností, která má dlouhodobý koncept a strategii a bude prosperovat a dále expandovat. Chceme, aby se naši pracovníci cítili jako součást celku, pracovní rodiny, která někam směřuje a má smysl. Hlavním cílem je ekonomická nezávislost a udržitelnost. Cílem naší nově vzniklé firmy je zajistit práci pro znevýhodněné osoby prostřednictvím projektu a dále pokračovat jako firma s vymezenými chráněnými pracovními místy (dříve chráněné dílny), přičemž je již dnes dojednána spolupráce s firmami na Rožnovsku.

Principy sociálního podnikání

I.
II.
III.
IV.
V.

I. Společenský prospěch


Společnost W4P s.r.o., se tímto zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl- zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně:
- osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12měsíců,

- osoby, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních letech souborné délky 12 měsíců,

- a mladé lidi žijící v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení ve věku do 25 let při nástupu do zaměstnání. Společnost W4P s.r.o. se naplňováním cílů uvedených níže v tomto článku stává sociálním podnikem.

II. Ekonomický prospěch


Společnost W4P s.r.o. se zavazuje alespoň 60% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a dlouhodobě usilovat o ekonomickou udržitelnost sociálního podniku.

III. Sociální prospěch


Společnost W4P s.r.o. se zavazuje zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, konkrétně osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců, osoby, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči - o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců, a mladé lidi žijící v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení ve věku do 25 let při nástupu do zaměstnání. Společnost W4P s.r.o. bude zaměstnávat alespoň 60 % svých zaměstnanců uvedených cílových skupin a bude --- Strana pátá podporovat jejich pracovní rozvoj a potenciál. Společnost W4P s.r.o. se zavazuje k účasti svých zaměstnanců na směrování a rozvoji sociálního podniku.

IV. Environmentální prospěch


Společnost W4P s.r.o., se tímto zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl- zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně:
- osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12měsíců,

- osoby, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních letech souborné délky 12 měsíců,

- a mladé lidi žijící v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení ve věku do 25 let při nástupu do zaměstnání. Společnost W4P s.r.o. se naplňováním cílů uvedených níže v tomto článku stává sociálním podnikem.

V. Místní prospěch


Společnost W4P s.r.o. se orientuje na místní a regionální potřeby Rožnovska a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel a nákupu od místních, či regionálních dodavatelů. Společnost W4P s.r.o. se zavazuje participovat na rozvoji Rožnovska a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, školy, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace).

POMŮŽEME VÁM NAJÍT UPLATNĚNÍ