top of page

Lidé lidem

CO JE TO VLASTNĚ NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Efektivní, praktické a zodpovědné řešení pro firmy, které mají více než 25 zaměstnanců a které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením (tzv. „Chránění dílny”), zodpovědně vyřešíte svou zákonnou povinnost vůči státu a současně podpoříte existující pracovní místa postižených osob.

Náhradní plnění je efektivní a praktické řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

CO BY MĚLI NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI VĚDĚT?

Jsme zaměstnavatel zdravotně postižených, dodavatel výrobků a služeb jako každý jiný. Nejsme jen chráněná dílna anebo pracoviště, kde stát platí významnou část mzdových nákladů

a provoz. Jsme společnost, kde pracovníci se zdravotním postižením vydělávají peníze, živí své rodiny a vykonávají pracovní činnost jako každý jiný spoluobčan. Rozdílem je pouze to, že pracovníci se změněnou pracovní schopností nemají takový výkon jako zdraví lidé a je třeba více času a trpělivosti na pracovišti. Odměnou je vysoký pracovní elán a loajalita, čehož si vážíme. Pokud výrobky nebo služby odeberete od naší společnosti, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a životní jistotu. My budeme kontrolovat, aby tato práce byla kvalitní. Nechceme být jen dodavatelem, který Vám ušetří „invalidní daň”. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem, záleží nám na Vaší spokojenosti a chtěli bychom s Vámi v budoucnu rozvíjet vzájemnou spolupráci a budovat dlouhodobou důvěru.

KDO JSME

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek, a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Dodavatel do evidence zadává následující údaje:

  • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,

  • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,

  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,

  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší, než hodnota na faktuře, pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)

  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,

  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Odběratelé byli do této chvíle povinni ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. daného roku, zda splnili či nesplnili povinný podíl a také způsob jeho plnění, a to na předepsaném formuláři. S novou elektronickou evidencí zaniká povinnost odběratele oznamovat údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu.

KOLEGOVÉ:

Ekonomka - Sylva Kalasová 

Mob.: 776 791 295kalasova@w4p.cz

Náhradní plnění - Šárka Mokrišová
Mob.: 737 116 769mokrisova@w4p.cz

Administrativní pracovník - Jiří Pavlíček

Mob.: 737 230 514pavlicek@w4p.cz

Provozní manažer  - Mgr. Pavel Kucik, MBA

Mob.: 724 955 795kucik@w4p.cz

W4P

Lidé lidem

© 2035 by W4P. Made with UNLockStudio™

ÚDAJE O FIRMĚ:

IČO: 04547284

DIČ: CZ04547284

Spisová značka: C 64027 vedená u Krajského soudu v Ostravě

VEDENÍ SPOLEČNOSTI - JEDNATELÉ:

Mgr. Ladislav Drozd
Mob.: 733 117 294drozd@w4p.cz 

Ing. Robert Drábek, MBA
Mob.: 608 840 486drabek@w4p.cz

  • Facebook - W4P

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

W4P s.r.o. - Chráněná dílna

Televizní 2615

756 61, Rožnov pod Radhoštěm

bottom of page