top of page

Lidé lidem

POVINNOST sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání

POVINNOST sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1.1.2021 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.
 § 6 byl doplněn o odstavec 4, který stanovuje
„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Odpovědnost a udržitelnost ve veřejném nakupování je prosazována i Evropskou unií, což vede k intenzivnějšímu prosazování udržitelnosti do veřejných zakázek.

 

Naše firma W4P s.r.o. je sociálním podnikem, což deklaruje i ve svých stanových a je také připravena mnohým zadavatelům, resp. dodavatelům těchto veřejných zakázek být nápomocna.

My pomůžeme Vám, Vy nám…..
8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

תגובות


KOLEGOVÉ:

Ekonomka - Sylva Kalasová 

Mob.: 776 791 295kalasova@w4p.cz

Náhradní plnění - Šárka Mokrišová
Mob.: 737 116 769mokrisova@w4p.cz

Administrativní pracovník - Jiří Pavlíček

Mob.: 737 230 514pavlicek@w4p.cz

Provozní manažer  - Mgr. Pavel Kucik, MBA

Mob.: 724 955 795kucik@w4p.cz

W4P

Lidé lidem

© 2035 by W4P. Made with UNLockStudio™

ÚDAJE O FIRMĚ:

IČO: 04547284

DIČ: CZ04547284

Spisová značka: C 64027 vedená u Krajského soudu v Ostravě

VEDENÍ SPOLEČNOSTI - JEDNATELÉ:

Mgr. Ladislav Drozd
Mob.: 733 117 294drozd@w4p.cz 

Ing. Robert Drábek, MBA
Mob.: 608 840 486drabek@w4p.cz

  • Facebook - W4P

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

W4P s.r.o. - Chráněná dílna

Televizní 2615

756 61, Rožnov pod Radhoštěm

bottom of page