top of page
Vyhledat

POVINNOST sociálně a enviromentálně odpovědného veřejného zadávání

POVINNOST sociálně a enviromentálně odpovědného veřejného zadávání schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1.1.2021 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

 
Veřejné zadávání

§ 6 byl doplněn o odstavec 4, který stanovuje
„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Odpovědnost a udržitelnost ve veřejném nakupování je prosazováná i Evropskou unií, což vede k intenzivnějšímu prosazování udržitelnosti do veřejných zakázek.

 

Naše firma W4P s.r.o. je sociálním podnikem, což deklaruje i ve svých stanových a je také připravena mnohým zadavatelům, resp. dodavatelům těchto veřejných zakázek být nápomocna.

My pomůžeme Vám, Vy nám…..

 101 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page