"Lidé lidem"

Ochrana os údajů
Zpracovatel webu Unlock studio uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.


Jaké osobní údaje shromažďujeme ?
Osobní údaje sbíráme za účelem komunikace při realizaci Vašich požadavků na nás. Základním předpokladem pro získání jakýchkoli informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Ve Vaší poptávce - /formulář/, kde můžete vyjádřit souhlas k možnému dalšímu zpracování os.údajů, pokud s dalším zpracováním souhlasíte, tak si Vaše údaje necháme pro další možnou naší spolupráci, objednávku. Pokud s dalším zpracováním nesouhlasíte tak po nejnutnější komunikaci Vaše os.údaje z naší databáze smažeme. Za smazaní a práci s os. údaji odpovídá náš zpracovatel /správce webu/ os.údajů Unlock studio
.

Údaje sbíráme tímto způsobem – při poptávce a při následné komunikaci mailem. Jedná se o jméno a příjmení, telefonický a e-mailový kontakt. Při každém kroku se společnost Unlock studio řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.


Proč tyto údaje potřebujeme ?
Osobní údaje jsou v první řadě využívané na elektronické vybavení poptávky, realizaci dodávky, vyúčtováni plateb a s tím související komunikaci. Dále mohou být použity pro reklamní účely  k tvorbě rozličných statistik /adwords a podobně/, které jsou však využívané pouze k interním účelům.
Zpracovatel webu Unlock studio se zároveň zavazuje k tomu, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám, s výjimkou subdodavatelů – doručení objednávky  a zprostředkovatelů, a to pouze takové, které jsou nevyhnutné pro úspěšnou realizaci objednávky a její dodávky.


Výmaz vašich nám poskytnutých os.údajů z databáze
Registrační a přihlašovací služby jsou dokončeny prostřednictvím zabezpečeného serveru (HTTPS / SSL) V souladu s GDPR mají návštěvníci stránek právo na přístup ke svým údajům nebo na „zapomenutí“ (na trvalé smazání z našich databází). 
Po odeslání žádosti o odstranění nebo o přístup, obdržíte oznámení potvrzující zahájení procesu. Údaje o našich zákaznících budou smazány do 48 hodin od odeslání žádosti, v případě výpisu Vám taky budou zaslány 48 hodin od zahájení procesu
žádost o smazání nebo přístup k vašim nám poskytnutým os.údajů nám pošlete mailem na : drabek@w4p.cz
Co obsahuje datový soubor našeho zákazníka? Co se smaže, když smažeme data zákazníka?
Kontaktní údaje
Činnosti
Objednávky
jiné

ruk.png